כללי

נושא הפניה טופס מקוון
טופס פניות תושבים כללי

 

אגף חינוך

נושא הפניה טופס מקוון
טופס ערעור על שיבוץ לגן ילדים
ערעור שיבוץ - בתי ספר יסודי
ערעור שיבוץ - בתי ספר על יסודי
בקשת סיוע רפואי במוסד חינוכי
הצהרה והתחייבות להורים גרושים/ פרודים/ רווקים
טופס פניית הורים למחלקה לחינוך מיוחד
בקשת העברה מבית ספר יסודי אחד למשנהו
בקשת העברה מבית ספר על יסודי אחד למשנהו
בקשת גריעת תלמיד ממצבת התלמידים בבית שמש
טופס בקשה ללימודים מחוץ לעיר - יסודי ועל יסודי
בקשת סייעות /ים להעברה בין מוסדות
טופס דיווח לקב"ס על תלמיד שאינו במסגרת לימודים
טופס דיווח לקב"ס בי"ס
הגשת בקשה- פרויקט 'מחשב לכל ילד'
טופס פניה - הסעי תלמידים 
טופס פניה - רב-קו תלמידים
   עדכון פרטי רב-קו
 טופס קליטת משפחות חדשות

 

נוער וקהילה

נושא הפניה טופס מקוון
תקנון ספריה לחתימה

 

מינהלה

נושא הפניה טופס מקוון
טופס אי החתמת כרטיס- עובדי המינהל
טופס דוח נוכחות - עובדי מנהל
טופס הוצאת נסיעה + חזקת רכב - עובדי מנהל