כללי

נושא הפניה טופס מקוון קובץ PDF להורדה
טופס פניות תושבים כללי   

 

אגף חינוך

נושא הפניה טופס מקוון קובץ PDF להורדה
טופס פניית הורים למחלקה לחינוך מיוחד  
בקשת העברה מבית ספר יסודי אחד למשנהו  
בקשת גריעת תלמיד ממצבת התלמידים בבית שמש  
טופס בקשה ללימודים מחוץ לעיר - יסודי ועל יסודי  
טופס דיווח לקב"ס על תלמיד שאינו במסגרת לימודים  
טופס דיווח לקב"ס בי"ס  
הגשת בקשה- פרויקט 'מחשב לכל ילד'  
טופס פניה - הסעי תלמידים   
טופס פניה - רב-קו תלמידים   

 

נוער וקהילה

נושא הפניה טופס מקוון קובץ PDF להורדה
תקנון ספריה לחתימה  

 

מינהלה

ושא הפניה טופס מקוון קובץ PDF להורדה
טופס אי החתמת כרטיס- עובדי המינהל