ההרשמה למשפחתונים של עיריית בית שמש המוכרים על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשנת הלימודים תשפ"א על בסיס מקום פנוי תחל מיום ראשון ה17/5/20 , כג אייר תש"פ. 

גילאי הילדים

למשפחתון בעל סמל יתקבלו :

 • ילדים אשר נולדו החל מה- 1.1.2018
 • ביחס לילדים אשר קיבלו הפניה מטעם הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית- ילדים אשר נולדו

החל מה1. 9.2017-

 • ילדים אשר נולדו בין התאריכים 31.7.2016-31.12.2017 ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד אישר כי הם "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת במשפחתון.
 •  ילדים אשר נולדו בין התאריכים  31.7.2016-31.12.2017 יוכלו להתקבל על בסיס מקום פנוי בלבד. יודגש, כי ילדים אלה לא יהיו זכאים להשתתפות בעלות שכר לימוד (תמיכה) ביחס לשהותם במשפחתון.
 • תינוקות מתחת לגיל שישה חודשים יתקבלו בצירוף אישור רפואי לגבי בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית קבוצתית.
 •  בכל מקרה לא יתקבלו למשפחתון ולא יקבלו זכאות לתמיכה במסגרת מבחני התמיכה ילדים מתחת לגיל שלושה חודשים.
 • שנה"ל תשפ"א במגזר הכללי תיפתח בעז"ה בתאריך 1.9.2020 , י"ב אלול תש"פ.

 

הליך הרשום:
 • יצירת קשר עם מנהלת המשפחתון, תיאום ביקור והתרשמות –חובה .
 • שליחת אימייל לרכת המשפחתון הכולל גיל הילד, כתובת ופרטי התקשרות.
 • לאחר אישור רשמי –באימייל חוזר של הרכזת יש למלא טופס בקשה בצרוף הקבלה על תשלום דמי רשום ושאר המסמכים.

תשלום דמי רשום בסך 133 ₪ באתר עיריית בית שמש ( שרותים בקליק - תשלומים-תשלומי רווחה-משפחתונים ) או במחלקת הגבייה, בזמני קבלת הקהל, במזומן או באשראי,לסעיף 139 ולבקש קבלה .

חשוב להדגיש שאין לבצע תשלום דמי רשום למשפחתונים לפני מתן אישור רשמי מרכזת המשפחתון!

לשאלות ובירורים ניתן לפנות אלינו בדוא"ל-      ענבל:  inbalh6@gmail.com

                                                                        מלי:   Mem-rev@bshemesh.co.il

*מסמכים שצריך לצורך הרישום:
 1. צילום ספח של ת.ז בו כל בני המשפחה מופיעים.
 2. אישורי הכנסה של שני בני הזוג :תלוש שכר אחד מתוך שלושה חודשים אחרונים לחודשים (נובמבר-ינואר)/ אישור מעסיק

אשור לימודים כולל שעות לימודים שבועיות וגובה המלגה /חזרה מחל"ד/ הורה עצמאי-דו"ח שומה ותצהיר / אימהות חד הוריות/שנת שבתון וכיו"ב.

 1. קבלה ממח' הגבייה על תשלום דמי ההרשמה בסך  133₪ .
 2. למשפחות המופנות דרך מחלקת הרווחה - אישור מאגף הרווחה.

 

לתשומת לב ההורים!
 • מצ"ב רשימת המשפחתונים עם  מספר המקומות הפנויים .
 • אישורי קבלה ישלחו באמצעות הדואר /הדואר האלקטרוני /מנהלת המשפחתון לקראת סוף חודש מאי-יוני 2020 .
 • דמי הבטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד למשפחתון.
 • מבחני התמיכה לשנת הלימודים תשפ"א, הסבר על אופן הרישום והגשות הבקשות לסבסוד שכר לימוד, נוהל ועדות קבלה, דף זכויות הורים וכן מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים והתעשייה ומתעדכן מעת לעת.
 • דמי הרישום לא יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים.
רשימת המטפלות :

שם מנהלת המשפחתון

כתובת

טלפון

מס מקומות פנויים

גילאים

אימייל של הרכזת .

ליאורה סלובינסקי

חיים לסקוב 6/2

054-5726970

1

 

Inbalh6@gmail.com

שרה גרוסבארד

בן קסמא 9/6

02-9994067

5

 

Inbalh6@gmail.com

יהודית מלכא

ארלוזרוב 42/2

052- 7654464

4

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

צביה מנדרזיצקי

חזון איש 30/10

02-9911755

2

 

Inbalh6@gmail.com

צפורה ליכטמן

הרצוג 33/3

077- 5050223

2

 

Inbalh6@gmail.com

אביגיל וייס

 נהר הירדן 14/22

077-7190935

2

 

Inbalh6@gmail.com

יוכבד חשין

בן איש חי 46/12

052- 7673070

5

 

Inbalh6@gmail.com

הדסה  כהן

בן איש חי 63

052-7636202

4

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

לוית-חן בנימין

נחל קישון 32/1

058-3210877

2

 

Inbalh6@gmail.com

רחל בלוי

נחל קישון 15/12

077- 2080075

1

 

Inbalh6@gmail.com

אסתי רפופורט

נחל חבר 6/8

02- 9909937

3

 

Inbalh6@gmail.com

מירב נטף

נחל דולב 15

052- 7671494

2

 

Inbalh6@gmail.com

יעל אביטוב

נחל שורק31

054-8458997

1

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

אאידה שבובה

יונה בן אמיתי 49/1

054-5652040

1

 

Inbalh6@gmail.com

מרגלית אוחיון

ירמיהו הנביא 20

054-8433870

4

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

יוכבד לוצקין

משה רבינו 6

052-7128943

2

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

רחל גרודזנסקי

ירמיהו הנביא 40

058-3291303

3

 

Inbalh6@gmail.com

חוי כהן

אסתר המלכה 2

077- 7994860

1

 

Inbalh6@gmail.com

לימור אשכנזי

יחזקאל הנביא 61/2

052-2609457

3

 

Inbalh6@gmail.com

שירה הכהן

ירמיהו הנביא 24

052-7124203

2

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

רחל שמואלי

ירמיהו הנביא 34/4

054- 846-3275

3

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

יעל בוקובזה

נחל נחשון 5

054-8540703

4

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

אסתר דאנה

באר שבע 4

052-7176242

2

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

זוהרית אדרי

ירמיהו הנביא 40

050-4144720

2

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

איילה זאדה

ירמיהו הנביא 30

052-7146901

3

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

חיה בירנבוים

משה רבינו 6

052-7140780

4

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

רוחמה רגינה

אחיה השילוני 24

052-7619113

5

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

שרה נחום

ירמיהו הנביא 24

058-7188132

3

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

לאה אליהו

יואל הנביא 24

054-9242713

3

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

פריידי גרומן

מהריל דיסקין 9/4

052-7601513

5

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

 לפה מלכה

בן קסמא 19

052-7165209

3

 

Mem-rev@bshemesh.co.il

 

בברכת הצלחה
רכזות המשפחתונים.

ד"ר עליזה בלוך           גב' גילה רונן                           עו"ד רינה הולנדר                            גב' דבורה ממן

          ראש העיר           מנהלת אגף הרווחה         סגנית ראש העיר וממונה תיק רווחה         מדר"צ –משפחתונים