בקשה להצבת וסימון פסי האטה ברחוב

הוראות למילוי הטופס

יש למלא את הבקשה המקוונת ולהדפיסה לצורך החתמת דיירים. לאחר מכן יש לצרף את הקובץ הסרוק לבקשה באופן מקוון. בקשה לא מלאה לא תדון בוועדה.

פרטי הבקשה

מעוניינים להציב ולסמן פסי האטה ברחובנו

הצהרה

* אנו מודעים לכך כי הצבת פסי האטה גורמים לרעש סביבתי.
* אנו מודעים לכך כי פסי האטה עלולים לגרום לוויברציות של בניינים סמוכים, העלאת שיעור הפליטות ברחוב (זיהום אוויר), בעיות ניקוז וכד'.

טופס החתמת דיירים

פרטי התקשרות – שם מגיש הבקשה

על מנת שנוכל לשלוח לך תגובה ודיווח מעקב לגבי הטופס, אנא הזן את פרטיך האישיים

Browser not supported