הודעה על פתיחת מועד ב' להרשמה תתפרסם במדיות השונות בשבועות הקרובים. 

Men got boring nothing to do by checking his gadget Premium Vector