משבר הקורונה שפקד את העולם הציב בפני מערכת החינוך אתגרים חדשים, ובעיקר התנהלות במצבים משתנים.

בתי הספר נדרשים להתנהל ולהתאים את עצמם לשלושה מצבים משתנים, כאשר מוסדות החינוך פתוחים, מוסדות החינוך במתווה משולב ומוסדות החינוך סגורים, בהתאם להוראות משרד החינוך המבוססות על הנחיות משרד הבריאות תוך התאמתן למציאות בשטח.

לאור זאת, משרד החינוך נערך להפעלת שנת הלימודים תשפ"א במתכונת של תוספת שעות הוראה בחינוך היסודי, אשר יוקצו במישרין לבתי הספר ויינתנו לגביהן הוראות בנפרד.

לצד זה יאפשר המשרד שילוב עוזרי חינוך לאורך שנת הלימודים, כתמיכה מיוחדת בבתי הספר יסודיים בעת הקורונה, וכמשאב המאפשר המשך למידה פיזית בבית הספר במתכונת של קבוצות.

מהלך זה חשוב ומשמעותי במטרה לקיים למידה איכותית ואפקטיבית המאפשרת מתן מענה לכלל התלמידים, תוך התייחסות למגבלות הקיימות, ולאפשר התנהלות תקינה ושגרתית במשק, ככל שניתן.

מצד ימין תוכלו לנווט בין הכלים השונים שצרפנו לרשותכם, הן מנהלי בתי ספר והן מועמדים לתפקיד.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת,

אגף החינוך.