מיפוי שכבתי
שכבהתלמידים ללא מחשב כללתלמידים שלא מצליחים ללמוד בשל מחסור במחשבים על רקע מס' ילדים בבית