בקשה להקצאת מנ"ד

עבור מוסדות חינוך

פרטי הבקשה

סוג מנ"ד נדרש * שדה חובה
האם המגרש מוכן להנחת המבנה? * שדה חובה
האם קיימות תשתיות לחיבור המבנה? נמק במידה ולא * שדה חובה
האם יש מקום פנוי למנ"ד (כ70 מ"ר) * שדה חובה

פרטי מגיש הבקשה (נציג המוסד):

Browser not supported