ועדת חריגים/נזקק לשנת 2022:

הקריטריונים להגשת בקשה לוועדת חריגים:

  1. תושב שנגרם לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד במהלך השנה בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
  2. תושב אשר במהלך השנה עבר שינוי משמעותי בהכנסותיו לדוגמא, מחלה קשה, פיטורין, גירושין וכיו"ב.

תושב שעומד באחד מהקריטריונים הנ"ל זכאי להגיש בקשה לוועדת חריגים.

בהגשת הבקשה עליו לצרף את המסמכים הרגילים להנחת מבחן הכנסה בצירוף דפי חשבון 3 חודשים אחרונים+ ריכוז יתרות כולל וכן אישורים המעידים על מצבו.

לפני ההגשה לוועדה נדרש לשלם 30% מהחוב.