שם תאריך קובץ קובץ נגיש
שירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 20.4.21 צפייה בקובץ  
פיקוח פרויקט תוספת לבי"ס אורות בנים, תוספת לבי"ס אורות בנות, בניית גנ"י מגרש 419 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 24.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש 702, גנ"י מגרש 703-704 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 24.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש 704 ו-601 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 24.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ
סימון כבישים, תמרור ושילוט – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 15.2.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
אספקת דלקים ושירותים נלווים – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 4.2.21 צפייה בקובץ  
פיקוח פרויקט בניית 2 בי"ס מגרש 511, 512 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית 2 בי"ס מגרש 509, 514 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית 2 בי"ס מגרש 522, 531, 533 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
פיקוח פרויקט בניית בי"ס מגרש 601, 602 – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש
חידוש, שיפוץ ותוספות בנייה למבני חינוך – שליפה מתוך מאגר משכ"ל 31.1.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ נגיש