ההרשמה למשפחתונים של עיריית בית שמש  המוכרים על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשנת הלימודים תשפ"ב תתקיים בין התאריכים יום א' 21.2.2021, ט' אדר תשפ"א ועד ליום ד' 10.3.2021, כו' אדר תשפ"א
הרישום יסתיים ב-10.3 בשעה 15:00.

להלן הנחיות ראשוניות לרישום, בהתאם לנהלי המשרד:

גילאי הילדים

משפחתונים מיועדים לילדים בגילאי 3 חודשים ועד שלוש שנים.

למשפחתון בעל סמל יתקבלו :

 1. ילדים אשר נולדו החל מה- 1.1.2019
 2. ביחס לילדים אשר קיבלו הפניה מטעם הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית- ילדים אשר נולדו החל מה- 1.9.2018 .
 3. ילדים אשר נולדו בין התאריכים 31.7.2017-31.12.2018 ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד אישר כי הם "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת במשפחתון.
 4.  ילדים אשר נולדו בין התאריכים  31.7.2017-31.12.2018 יוכלו להתקבל למשפחתון על בסיס מקום פנוי בלבד. 
  יודגש, כי ילדים אלה לא יהיו זכאים להשתתפות בעלות שכר לימוד (תמיכה) ביחס לשהותם במשפחתון.
 5. תינוקות מתחת לגיל שישה חודשים יתקבלו בצירוף אישור רפואי לגבי בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית קבוצתית.

 בכל מקרה לא יתקבלו למשפחתון ולא יקבלו זכאות לתמיכה במסגרת מבחני התמיכה ילדים מתחת לגיל שלושה חודשים.

שנה"ל תשפ"ב במגזר הכללי תיפתח בעז"ה בתאריך 1.9.2021 , כד' אלול תשפ"א.

הליך הרשום:

 1. תשלום דמי רשום בסך 133 ₪ באתר עיריית בית שמש ( אגף הגביה - תשלומים-תשלומי רווחה-משפחתונים )

אופן הרישום:

הרשמה מקוונת באתר עיריית בית שמש

לאחר התאריכים הנ"ל תתקיימנה ועדות קבלה ורק לאחר כחודשיים תפתח שוב ההרשמה בתאום עם הרכזות על בסיס מקום פנוי)

מסמכים הנדרשים לצורך הרישום:

 1. צילום ת.ז+ ספח בו כל בני המשפחה מופיעים.
 2. אישורי הכנסה של שני בני הזוג : תלוש שכר אחד מתוך שלושה חודשים אחרונים לחודשים נובמבר-ינואר/ אישור מעסיק
  אשור לימודים כולל שעות לימודים שבועיות וגובה המלגה /חזרה מחל"ד/ הורה עצמאי-דו"ח שומה ותצהיר / אימהות חד הוריות/שנת שבתון וכיו"ב.
 3. קבלה על תשלום דמי הרישום בסך  133 ש"ח.
 4. למשפחות המופנות דרך מחלקת הרווחה - אישור מאגף הרווחה.

לתשומת לב ההורים!

 • משפחתון אינו מורשה לסרב לביצוע הרשמה, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל עודף ביקוש.
 • בעת הרישום ההורים נדרשים למלא שלוש אופציות לפיכך מומלץ לעיין לפני כן ברשימת המשפחתונים באזור מקום מגוריכם.
  ניתן לעיין ברשימת המשפחתונים באתר עיריית בית שמש.
 • לאחר ביצוע הרשום באתר העירייה עליכם לוודא שקיבלתם אישור על מילוי הטופס כנדרש.
 • ועדות קבלה: במשפחתונים בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת, יתקיימו ועדות קבלה, בהתאם לנוהל ועדות הקבלה שיקבע על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
 • תשובות ישלחו באמצעות הדואר /הדואר האלקטרוני /טלפוניות כחודשיים לאחר סיום תקופת הרישום.
 • דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד למשפחתון.
 • מבחני התמיכה לשנת הלימודים תשפ"ב, הסבר על אופן הרישום והגשות הבקשות לסבסוד שכר לימוד, נוהל ועדות קבלה, דף זכויות הורים וכן מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים המתעדכן מעת לעת.
 • דמי הרישום לא יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות  בדוא"ל :

inbalh6@gmail.com , sam-rev@bshemesh.co.il

רשימת המטפלות:

 

שם מנהלת המשפחתון

כתובת

טלפון

גבעת שרת/ותיקה

1.

אהובה אבני

התאנה 30

050-4320430

2.

יהודית מלכא

ארלוזרוב 42/2

052-7654464

3.

רחל שרה פרץ

יקותיאל אדם 1

052-7142755

קריה החרדית

4.

חיה חוברה

אמרי אמת 7/4

02-9919520

5.

דבורה אלחרר

אמרי אמת 7/2

02-9919193

6.

דבורה רבין

אמרי אמת 9/2

02-9919183

7.

צביה מנדרזיצקי

חזון איש 30/10

050-4132026

8.

הדסה רביב

חזון איש 30/13

02-9992693

9.

צביה פישמן

חזון איש 10/10

02-9921880

10.

מרגלית שפיצר

שער השמיים 1/4

02-9922618

11.

פריידי גרומן

מהריל דיסקין 9/4

052-7601513

ממזרח שמש

12.

שרה גרוסבארד

בן קסמא 9/6

050-4129790

13.

מלכה לפה

בן קסמא 19

052-7165209

14.

פרידמן רבקה

בן קסמא 1

052-7619785

חפציבה

15.

יוכבד חשין

בן איש חי 46/12

052-7673070

16.

הדסה כהן

בן איש חי 63

052-7636202

רמה א

17.

יעל בוקובזה

נחל נחשון 5

054-8540703

18.

שרה הרר

נחל לוז 18

054-8527274

19.

אסתר דאנה

באר שבע 4

052-7176242

20.

לוית-חן בנימין

נחל קישון 32/1

058-3210877

21.

יונה אלשייך

נחל קישון 13/11

077-7922332

22.

חני מליק

נחל מאור 21/5

052-7681818

23.

לבנה בר רון

נחל שורק 40/2

0586777909

24.

סלומה בוטבול

נחל דולב 35/10 כנ' ב

052-7641130

25.

אסתי רפופורט

נחל חבר 6/8

02-9990937

26.

יהודית אביטן

הרב מרדכי אליהו 9

02-9994841

27.

מירב נטף

נחל דולב 15

02-9972528

28.

יעל אביטוב

נחל שורק31

055-5519119

29.

אביטל הלל

ערבות הנחל 5

050-4107367

30.

 פייגי טרום

הרב  גרוסמן 7

053-3170706

רמה ב

31.

שיינא מאטל בערגער

הלל 21/4

052-7659320

32.

שרה כהן רולינצקי

נהר הירדן 12/13

052-7612584

33.

מרים תפלינסקי

קדושת אהרון 6

052-7609957

34.

ביילי שטרן

דובר שלום 11/9

052-7124512

רמה ג1

.35

ברכי עזרי

אלישע 4

052-7113317

36.

אאידה שבובה

יונה בן אמיתי 49/1

054-5652040

37.

מרגלית אוחיון

ירמיהו הנביא 20

054-8433870

38.

בת שבע אבוחצירא

עידו הנביא 4

058-3211336

39.

רחל גרודזנסקי

ירמיהו הנביא 40

058-3291303

40.

חוי כהן

אסתר המלכה 2

052-7674354

41.

לימור אשכנזי

יחזקאל הנביא 61/2

052-2609457

42.

שירה הכהן

ירמיהו הנביא 24

02-6514062

43.

אילנית ציון

יונה בן אמיתי 13/4 

02-9910506

44.

רחל שמואלי

ירמיהו הנביא 34/4

054-8463275

45.

זוהרית אדרי

ירמיהו הנביא 40

050-4144720

46.

חיה בירנבוים

משה רבינו 6

052-7140780

47.

רוחמה רגינה

אחיה השילוני 24

052-7619113

48.

שרה נחום

ירמיהו הנביא 24

058-7188132

49.

סימה יסמין דהן

יחזקאל 27

054-8499635

50.

איילה זאדה

ירמיהו הנביא 30

052-7146901

51.

תמר ליכטשטיין

ירמיהו הנביא 10

050-4123010

52.

לאה אליהו

יואל הנביא 24

054-9242713

53.

יהודית בלוך

צפניה 23

050-4166946

54.

יוכבד כהן

חגי הנביא 11

054-8574712

55.

אבישג ניזר

יחזקאל 19

054-8497997

56.

נונה לבוז

אחיה השלוני 5

052-7168403

רמה ג2

57.

ברכה קרשנבוים

עובדיה הנביא 4

054-8532948

58.

רחלי ספטימוס

עובדיה הנביא 16

058-3283235

59.

זהבה שטיינברג

דבורה הנביאה 16/7

053-3151717

60.

פנינה פערל קוביטשק

מרים הנביאה 7

052-7151925

61.

חיה חשין

יוכבד 2

054-8424826

62.

מלכי רוזנברג

מרים הנביאה 13

052-7128343

63.

לאה מילר

מרים הנביאה 11

050-4176866

רמה ד

64.

יוכבד לוצקין

 

052-7128943

 

בברכת הצלחה
רכזות המשפחתונים
ד"ר עליזה בלוך, ראש העיר
גב' גילה רונן, מנהלת אגף הרווחה
עו"ד רינה הולנדר, סגנית ראש העיר וממונה תיק רווחה
גב' דבורה ממן, מדר"צ –משפחתונים