שם תאריך קובץ קובץ נגיש
ועדת תרומות 3.2021 22.3.21 צפייה בקובץ צפייה בקובץ