טופס בקשה לקבלת ילקוטים לתלמידים מעוטי יכולת

רשימת תלמידים
שם מלאמגדר (בן/בת)הערות
יש לרשום את שמות התלמידים המומלצים לקבלת ילקוט.