יחידת השירות הוקמה בשנת 2022 על מנת לקדם את איכות השירות הניתן לתושבים, תוך הטמעת ערכי שירות וגיבוש תרבות ארגונית ממוקדת תושב.

היחידה מקשרת בין התושב ליחידות המקצועיות העירוניות השונות באמצעות הובלת תהליכי שירות עירוניים, הטעמת נורמות עבודה יעילות ואיכותיות ופיתוח כלים חדשניים ודיגיטליים, במטרה להעניק שירות מקצועי, איכותי, שקוף ואמין לתושבי העיר.

מטרות היחידה:

  • בנייה והטמעת אסטרטגיית השירות של העיר בית שמש בקרב העובדים, לתפיסה ושפת שירות אחידה ולמתן שירות מיטבי בין היחידות המקצועיות בעירייה.
  • ייזום וליווי הדרכות בתחום השירות בכל אגפי העירייה.
  • הובלת תהליכים כלל עירוניים והתווית הדרך לשיפור השירות לתושבי העיר.
  • הובלת תהליכי בקרה, הערכה, מדידה ושיפור מתמיד באמצעות דוחות וסקרים עירוניים, תוך כדי שיפור מתמיד.

 יצירת קשר

רחלי בן שטרית
מנהלת יחידת השירות