בטופס הבא יש למלא את פרטי ההורה הנוסף אשר לא פתח את הבקשה המקורית
הורה יקר לאחר מילוי הטופס הנ"ל ישלח קובץ PDF למייל שהוזן מטה.
את הטופס שהתקבל יש להעביר להורה שפנה עם הבקשה בכדי שיצרף אותו לבקשה

 

 

 

לשליחת האישור

סוג תעודת זהות (חובה) שדה חובה

הכולל את פרטי ההורה והילדים

פרטי הילדים (עבורם הבקשה) (חובה) שדה חובה
שם הילד/הת.זשם מוסד חינוכי נוכחישכבת גיל
אני מאשר/ת בקשה זו (חובה) שדה חובה
Browser not supported