הורים גרושים/ פרודים – טרם מילוי הבקשה עליכם להכנס לקישור הבא:הצהרת ההורה הנוסף
בעת מילוי הטופס להלן יש לצרף אישור הורה נוסף (הקובץ בקישור) שנשלח חתום במייל.

פרטי הפונה

 

פרטי התלמיד/ה

האם עבר ועדת זכאות ואפיון? (חובה) שדה חובה

האם התלמיד בקשר עם קב"ס? (חובה) שדה חובה

האם עבר אבחון דידקטי/פסיכו-דידקטי? (חובה) שדה חובה

פרטי המוסד

מצב חינוכי כולל מצב לימודי, התנהגותי ורגשי מטעם בית הספר חתום ע"י מחנך/יועץ/מנהל.

 

אני החתומ/ה מטה, מאשר/ת לכל גורם חינוכי רלוונטי באגף החינוך ובבתי הספר, לעיין במידע המצורף אודות בני/בתי (חובה) שדה חובה

הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט לעיל בטופס זה נכון. ידוע לנו כי אם יימצא שהנמסר אינו אמת – רשאית עיריית בית-שמש לבטל/ לשנות את הבקשה. (חובה) שדה חובה

הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת החינוך על כל שינוי במידע המפורט בטופס זה לאלתר. אם המידע לא יעודכן בתוך 14 ימים מזמן השינוי – רשאית עיריית בית-שמש לבטל/ לשנות את הבקשה. (חובה) שדה חובה

Browser not supported