הורים יקרים, מחלקת החינוך המיוחד בעיריית בית שמש נערכת לקראת שנת הלימודים.
בכדי שנמשיך לספק לכם שירותי חינוך מיוחד ולצורך הערכות מקדימה, יש למלא את הטופס המצורף. מילוי הטופס הוא תנאי מקדים לכל שירותי החינוך המיוחד תחת העיריה.
0
הקדמה
1
פרטי הבקשה

הורים יקרים,

אנו, צוות המחלקה לחינוך מיוחד, כאן בכדי לסייע וללוות אתכם בתהליך של הגשת בקשה עבור ילדכם לוועדת זכאות ואפיון ע"מ לבדוק את בקשתכם לקבלת שירותי חינוך מיוחדים.

בשלב זה המערכת פתוחה להגשת בקשות עבור תלמידים מחדשי זכאות בלבד. (בתום 3 שנים מהועדה האחרונה).

במערכת תתבקשו, ראשית למלא פרטים אישיים שלכם ולהעלות תצלום ת.ז. במידה ויש לך קושי לסרוק ת.ז ניתן לבצע זאת בדלפק העירייה.

כמו כן תתבקש למלא טופס ויתור סודיות במערכת.

במידה והוריו של הילד אינם נשואים יופיע הסבר במערכת כיצד לדווח אודות ההורה השני או האפוטרופוס.

בשלב הבא תתבקש למלא את פרטי הילד והמוסד החינוכי.

לאחר שליחת הטופס, תקבלו אישור שהבקשה נקלטה, כולל מספר אישור, נא לשמור מספר זה.

בברכה,

צוות המחלקה לחינוך מיוחד

מנהל חינוך נוער וקהילה

עיריית בית שמש

פרטי ההורה

האם עולה חדש בחמש שנים האחרונות? (חובה) שדה חובה

דרך התקשרות מועדפת (חובה) שדה חובה

סוג תעודת זהות (חובה) שדה חובה

ת.ז ביומטרית יש לצלם מקדימה ואחורה

 

פרטי התלמיד

 

פרטי מוסד חינוכי נוכחי

 

נספח 14- בחירת הורים את סוג המסגרת בחינוך מיוחד

 

אני מצהיר/ה בזאת כי קיבלתי הודעה על היקף הסל האישי של בני/בתי ואת המידע המופיע בחוק החינוך המיוחד על המשאבים הניתנים במסגרות החינוך המיוחד. (חובה) שדה חובה

הנני מודע/ת לכך כי ההחלטה הסופית לגבי השיבוץ של בני/בתי במוסד החינוכי היא של הרשות המקומית. (חובה) שדה חובה

 

אנו הורי/אפוטרופוסים התלמיד/ה מאשרים למחלקת חינוך מיוחד למסור את המידע הרפואי לרבות מסמכים, אבחונים וכדומה בעניין המוגבלות של בני/ביתי, וכל מידע חינוכי ו/או טיפולי ביחס לתפקודו/ה של בני/ביתי למסגרת החינוכית בה שובץ/ה בני/ביתי. (חובה) שדה חובה

Browser not supported