נציגים לוועדות

  • יו"ר צבי ווליצקי
  • אלי פרץ
  • חיים זמורה
  • ישראל מנדלסון
  • ישראל רמתי 
  • אבי ברכה-המחלקה לאיכות הסביבה
  • נציג השרה לאיכות הסביבה
  • נציג ציבור