שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
מרדכי דירנפלד חבר מועצת העיר ויו"ר הועדה 9909844  
ישעיהו ארנרייך חבר מועצת העיר ומ"מ 9909844  
שלום לרנר חבר מועצת העיר 9909821  
אילנה ירחי חברת מועצת העיר 9909762  
מוטי כהן חבר מועצת העיר    
מאיר בלעיש סגן ראש העיר 9909823  
אירית מרציאנו חברת מועצת העיר    
נתן שטרית חבר מועצת העיר    
גיל קרסנטי נציג ציבור 052/2602857  
  נציג השר    
אנשי מקצוע
אבי ברכה  מנהל היחידה לאיכות הסביבה    
יעקב דהן מבקר    
  נציג משרד הבריאות    
  נציג משרד העבודה    
  נציג כיבוי אש    
  נציג משטרה    
  נציג ארגון ארצי