שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
דוד ויינר סגן ראש העיר ויו"ר 9909810  
שמואל גרינברג סגן ראש העיר 9909862  
מאיר בלעיש סגן ראש העיר 9909823 MEIRB@BSHEMESH.CO.IL
נתן שטרית חבר מועצת העיר    
אירית מרציאנו חברת מועצת העיר    
אנשי מקצוע
אריה ברדוגו גזבר 9909805  
אייל וקנין מנהלת מח' הגביה 9909952  
איריס צור מנהלת אגף הרווחה 9909829  
מאיר נעמת רכז הועדה 9909974 MEIR@BSHEMESH.CO.IL
יעקב דהן מבקר    
עו"ד מיקי גסטוירט  יועץ משפטי 9909850