שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
 הרכב 1
·          עו"ד זאב גרוס יו"ר הועדה    
·          רו"ח אברהם מאיירס חבר הוועדה    
·          אליעזר גרינבויום חבר הוועדה    
 הרכב 2
·          עו"ד בנימין למקין  יו"ר הועדה    
·          רו"ח ישראל ברין חבר הוועדה    
·          ישראל סילברסטיין חבר הוועדה    
אנשי מקצוע :
עו"ד מיק גסטווירט יועץ משפטי    
מאיר נעמת מנהל ארנונה    
יעקב דהן מבקר    
אייל וקנין מנהלת מחלקת גביה