שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
ריצ'רד פרס חברת מועצת העיר יו"ר  9909762  
 אילנה ירחי חברת מועצת העיר   9909762  
 ג'קי אדרי מ"מ  9909821  
 מאיר בלעיש סגן ראש העיר  9909823  
 מוטי כהן  חבר מועצת העיר    
 ראובן כהן חבר מועצת העיר   9909993  
  יגאל חדד  מ"מ
   
 סטלה וולטר חברת מועצת העיר  9909914  
 אלכס שלפצ'נקו מ"מ    
 יצחק הדנה  נציג הציבור    
אנשי מקצוע :
איריס צור מנהלת אגף הרווחה    
  מנהל בית ספר    
  נציגי הרשות הלאומית למלחמה בסמים    
קלמו בוזנח מנהל אגף החינוך