שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
משה אבוטבול ראש העיר ויו"ר 9909803  
ריצ'רד פרס חבר מועצת העיר  9909762  
נתן שטרית מ"מ    
ישעיהו ארנרייך חבר מועצת העיר  9909844  
דוד ויינר סגן ראש העיר  9909810  
 יגאל חדד  חבר מועצת העיר    
ראובן כהן מ"מ  9909993  
אלי פרידמן חבר מועצת העיר    
סטלה וולטר מ"מ  9909844  
אנשי מקצוע :
ישראל פרץ  יו"ר ועד העובדים  9909832  
 מתתיהו חותה  מנכ"ל    
 דוד סיטבון  סמנכ"ל  9909807  
 אריה ברדוגו  גזבר  9909805  
 עו"ד מיקי גסטוירט  יועץ משפטי  9909850  mgastwirt@iula.org.il
 יוסי כהן  מזכיר הוועדה - מנהל משאבי אנוש  9909971  yosi-manganon@bshemesh.co.il
 יעקב דהן  מבקר