שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
משה אבוטבול ראש העיר ויו"ר   9909803  
מאיר בלעיש  סגן ראש העיר  9909823  
אלי פרידמן חבר מועצת העיר    
ריצ'רד פרס חבר מועצת העיר  9909762  
ג'קי אדרי חבר מועצת העיר  9909821  
שלום לרנר מ"מ  9909821  
שמואל גרינברג סגן ראש העיר  9909862  
ישעיהו ארנרייך מ"מ  9909844  
 יגאל חדד  חבר מועצת העיר    
 ראובן כהן מ"מ  9909993  
 אירית מרציאנו חברת מועצת העיר     
נתן שיטרית מ"מ    
אנשי מקצוע :
 קלמו בוזנח  מנהל אגף החינוך  9902121  
   מנהל או סגן מנהל בי"ס יסודי    
   מנהל או סגן מנהל בי"ס על יסודי    
   נציג ועד ההורים    
   יו"ר מועצת התלמידים    
 הרב אליהו כהן  חבר הועדה