נציגים לוועדות

 • יו"ר עליזה בלוך
 • ישעיהו ארנרייך
 • ישראל מנדלסון
 • שלמה ברילנט
 • איציק אלמליח
 • אסצ'אלו מולה 
 • ראש מינהל חינוך
 • מנהל או סגן מנהל על יסודי
 • מנהל בי"ס יסודי- ברכה גנדקן
 • יו"ר מועצת תלמידים
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור