נציגים לוועדות

 • יו"ר אסצאלו מולה
 • ישראל סילברסטין
 • רינה הולנדר
 • איציק אלמליח 
 • מנהל מח' קליטה-סמי בן עדי
 • מנהל אגף רווחה-גילה רונן
 • ראש מינהל חינוך- שרי דרור
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור