שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
שלום לרנר יו"ר- וחבר מועצת העיר  9909821  
ג'קי אדרי מ"מ  9909821  
 שמעון גזראך נציג הציבור  052-7273600  
ראובן כהן חבר מועצת העיר  9909993  
 יגאל חדד   מ"מ    
סטלה וולטר  חברת מועצת העיר  9909914  
 אלכס שלפצ'נקו מ"מ    
 ראובן הדנה נציג הציבור     
 ירמי גולד נציג הציבור     
 אליהו כהן נציג הציבור     
 דוד שמואל נציג הציבור     
אנשי מקצוע :
יבגני נבוטובסקי מנהל מחלקת קליטה-מזכיר הועדה 02-9909984  
איריס צור מנהלת אגף רווחה    
קלמו בוזנח מנהל אגף החינוך    
יעקב דהן מבקר הערייה