אנשי קשר 

 

תפקידי המחלקה

תפקידה העיקרי של המחלקה לבינוי ומשק חינוכי הוא לדאוג למוסדות בטוחים , מתוחזקים, נקיים ומטופחים. אנו מקפידים על תיקון מיידי במפגעים המהווים סכנה בטיחותית וטיפול על פי לו"ז מתוכנן בתקלות אחרות במטרה לא לשבש את מהלך הלימודים הסדירים. חשוב לנו טיפוח מוסדות החינוך וסביבתם כדי שיהוו סביבה לימודית אסתטית ופונקציונאלית. בדק בית שנתי במוסדות. השירות ניתן במקצועות : אינסטלציה, חשמל, נגרות, מסגרות, שרברבות וכל המקצועות הנמנים על אגף שפ"ע בעירייה.

המחלקה מקדמת גם פרוייקטים כגון הקמת מגרשי ספורט, תיקון שבילים ודרכי גישה, הסדרת נגישות לנכים כולל מעליות.

המחלקה אחראית על הצטיידות כללית של המבנים הכוללת ריהוט וציוד.

שינויים והתאמות ורה- ארגון לצרכים פדגוגיים מבוצעים בהתאם לתקצוב משרד החינוך.

 

צוות עובדי המחלקה

  • שני עובדי תחזוקה לטיפול שוטף יום יומי.
  • אבות בית ביסודיים ועובדי ניקיון.


 

בינוי מוסדות חינוך

המחלקה מלווה מטעם אגף החינוך את בניית מוסדות החינוך מתחילתם ועד קבלת המבנים.
התהליך מתחיל בקבלת פרוגראמה ממשרד החינוך והרשאה , בהמשך בחירת קבלן ליווי תהליך הבניה וקבלת המבנה מהקבלן.
אנו רוכשים ציוד וריהוט למבנים חדשים .
במוסדות מוכרים שאינם רשמיים (חרדיים) אנו מעבירים את המלצתנו לאישור ועדת הקצאות.