צוות המחלקה 

טבלת אנשי קשר - אגף רווחה
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
גילה רונן מנהלת אגף הרווחה 772705213
אתי אוחיון מזכירה 02-9909829 EO-Rev@Bshemesh.co.il
אורנה מורדוך מזכירה 02-9909916
ליאורה דרוקר טיפול משפחתי 02-9909879 772705346
מרים וג'ימה רכזת היחידה לחשבות וזכאות 02-9909908 772705351 miryamvagima@gmail.com
נגה מרדוק רכזת עבודה קהילתית והתנדבות 772705338 772705377
 מירי אליהו  מזכירת האגף ותקציבנית 02-9909829 02-9909706
דבורה ממן מדריכה,ראש צוות 02-9909917 02-9909706
לוין 02-9909889 02-9909706

ייעוד האגף 


ייעודו של האגף לשירותים חברתיים בעיריית בית-שמש הוא לסייע ליחידים, משפחות, קבוצות וקהילות במיצוי יכולתם ולהגן על אלו שמפאת נכות, מצוקה או משבר מתקשים למצות את יכולתם.
 

פעילות האגף 


באגף לשירותים חברתיים פועלים עשרות אנשי מקצוע במטרה לסייע לפונים ובהם עובדות ועובדים סוציאליים, עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים.
כמו כן מסתייע האגף בארגונים ממסדיים וארגונים התנדבותיים ארציים ומקומיים.

פעילות האגף מתבטאת בתכנון חברתי ומתן שירותים בתחומי החברה והרווחה בשלוש דרכים : מניעה, טיפול ושיקום.

 

אוכלוסיית היעד 


ילדים ונוער במצוקה, משפחות במשבר, בודדים, בעלי נכויות פיזיות ונפשיות, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, קשישים ובני משפחותיהם, משפחות שבראשן הורה עצמאי, עולים חדשים ודרי רחוב.
 

השירותים הניתנים על-ידי האגף הם שירותי חובה ושירותי רשות  

שירותי החובה מושתתים על החוקים הבאים :
 

 • חוק הסעד (1958)
 • חוקי הגנה על ילדים, משפחה, קשישים ומפגרים.
 • חוקי פיקוח על מעונות יום, מוסדות לקשישים ומפגרים.
 • חוקי שירות (כגון: חוק סיעוד לקשישים)


שירותי הרשות מושתתים על תקנות משרד העבודה והרווחה, תע"ס ועל מדיניות עיריית בית-שמש.

שירותים אלה מסופקים על-פי הצרכים המשתנים ומוגבלים לתקציב המאושר.

סדר העדיפויות לטיפול במשפחות הינו על-פי חומרת הבעיות, מידת הסיכון הנשקפת למשפחה והסיכוי לשינוי בתפקודה.

 

מבנה האגף

על מנת לבצע את היעדים והמשימות המוטלים עליו, פועל האגף לשירותים חברתיים באמצעות יחידת המטה, שני צוותים אזוריים ומספר מדורים :
 

 • מדור לטיפול בזקן.
 • מדור לעבודה קהילתית והתנדבות.
 • מדור לנפגעי סמים ושיקום האסיר.
 • מדור עולים.
 • התחנה לטיפול משפחתי ומניעת אלימות במשפחה.
 • מדור שיקום, פיגור ואוטיזם.


יחידת המטה כוללת את :

 • מנהל האגף.
 • סגן מנהל אגף
 • מזכירות האגף.
 • יחידת חשבות וזכאות
 
כל צוות, מדור ויחידה ערוכים לספק מענים בנושאים שונים לכלל אוכלוסיית היעד שבתחומו (תחום גיאוגרפי או על פי צרכים).
 
 

דרכי פנייה  


הפניה לשירותים הניתנים על ידי האגף לשירותים חברתיים הינה :
 

 • למשפחות – פנייה לעו"ס המשפחה, על-פי כתובת המגורים של הפונה.
 • לצרכים מיוחדים – פנייה למדור המתאים


קבלת קהל
 

 • בימי שני, בין השעות 8.30-12.30 (לעובדים בודדים ישנם ימי קבלה אחרים).
 • ביתר ימות השבוע – ניתן הטיפול על פי תיאום פגישות מראש.
 

האגף לשירותים חברתיים 

 כתובת : אבא נעמת (ליד הרבנות ואגף הגבייה).

 פקידת קבלת קהל : שולה ערב - 02-9909845.

 מזכירת האגף : מירי אליהו  - 02-9909829.

 

היחידה למנהל וזכאות 

 

מהות השירות : מתן סיוע חומרי לזכאים, הניתן על פי הוראות ותקנות משרד הרווחה, במסגרת תקציב שנתי המוקצה לנושא זה.

עובדים :

 • מרים וג'ימה, רכזת היחידה – 9909908
 • שלום בן-דוד – 9909907
 • סנדי פילמן – 9909908