• אגף הרווחה והשירותים החברתיים מוביל את ההתערבות המקצועית, לרווחתם ולשיפור איכות חייהם של תושבי העיר, ברמת הפרט והמשפחה וכן לטיפול במצוקות חברתיות ובקהילה, בשיתוף עם כל האגפים ועל פי חזון העיריה.
   
 • האגף יוזם, מפתח ומספק שירותים ומענים חברתיים מותאמים ומונגשים הכוללים איתור, אבחון, מניעה, טיפול, הגנה, שיקום, תמיכה וסיוע לכל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצב של משבר מפאת: מוגבלות, עוני והדרה חברתית, קשיי תפקוד, גיל,  אבטלה, הזנחה,  אפליה, ניצול וסטייה חברתית, קשיי תקשורת בין הורים לילדים, מצוקה כלכלית, גירושין, התמכרויות, אובדן ועוד.  
   
 • תחומי התערבות האגף הם: פרט ומשפחה, פעוטות, ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון, אזרחים ותיקים, צרכים מיוחדים, הפעלת חוקי הגנה, אלימות במשפחה, התמכרויות ודרי רחוב, עבודה קהילתית, התנדבות והערכות לחירום. 
   
 • האגף מפעיל מרכזים טיפוליים המציעים מגוון רחב של שירותים, ייעוץ ותמיכה לקהילה כמו המרכז לשלום המשפחה (מניעת אלימות במשפחה), תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי, מרכז קשר, בית חם לנערות, מרכז עוצמה לשילוב אנשים החיים בעוני ובהדרה ועוד.
   
 • אגף הרווחה פועל ליצור שיח  משותף עם תושבי העיר ונציגי החברה האזרחית , מתוך היכרות מעמיקה עם קהילות שונות בעיר בית שמש, לטובת מענה מותאם ורלוונטי לצרכיהם.
   
 • כל השירותים ניתנים על ידי עובדים סוציאליים מקצועיים ומומחים בתחום.
במידה והחיים מזמנים לכם אתגרים אשר עבורם הנכם מבקשים להסתייע באחד מתחומי האגף לשירותים חברתיים, אנו ממליצים לכם לפנות אלינו על מנת להכיר מקרוב את אפשרויות הייעוץ, התמיכה והסיוע שאנו מציעים.
 
 

ייעוד האגף 


ייעודו של האגף לשירותים חברתיים בעיריית בית-שמש הוא לסייע ליחידים, משפחות, קבוצות וקהילות במיצוי יכולתם ולהגן על אלו שמפאת נכות, מצוקה או משבר מתקשים למצות את יכולתם.
 

פעילות האגף 


באגף לשירותים חברתיים פועלים עשרות אנשי מקצוע במטרה לסייע לפונים ובהם עובדות ועובדים סוציאליים, עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים.
כמו כן מסתייע האגף בארגונים ממסדיים וארגונים התנדבותיים ארציים ומקומיים.

פעילות האגף מתבטאת בתכנון חברתי ומתן שירותים בתחומי החברה והרווחה בשלוש דרכים : מניעה, טיפול ושיקום.

 

אוכלוסיית היעד 


ילדים ונוער במצוקה, משפחות במשבר, בודדים, בעלי נכויות פיזיות ונפשיות, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, קשישים ובני משפחותיהם, משפחות שבראשן הורה עצמאי, עולים חדשים ודרי רחוב.
 

השירותים הניתנים על-ידי האגף הם שירותי חובה ושירותי רשות  

שירותי החובה מושתתים על החוקים הבאים :
 

 • חוק הסעד (1958)
 • חוקי הגנה על ילדים, משפחה, קשישים ומפגרים.
 • חוקי פיקוח על מעונות יום, מוסדות לקשישים ומפגרים.
 • חוקי שירות (כגון: חוק סיעוד לקשישים)


שירותי הרשות מושתתים על תקנות משרד העבודה והרווחה, תע"ס ועל מדיניות עיריית בית-שמש.

שירותים אלה מסופקים על-פי הצרכים המשתנים ומוגבלים לתקציב המאושר.

סדר העדיפויות לטיפול במשפחות הינו על-פי חומרת הבעיות, מידת הסיכון הנשקפת למשפחה והסיכוי לשינוי בתפקודה.

 

מבנה האגף

על מנת לבצע את היעדים והמשימות המוטלים עליו, פועל האגף לשירותים חברתיים באמצעות יחידת המטה, שני צוותים אזוריים ומספר מדורים :
 

 • מדור לטיפול בזקן.
 • מדור לעבודה קהילתית והתנדבות.
 • מדור לנפגעי סמים ושיקום האסיר.
 • מדור עולים.
 • התחנה לטיפול משפחתי ומניעת אלימות במשפחה.
 • מדור שיקום, פיגור ואוטיזם.


יחידת המטה כוללת את :

 • מנהל האגף.
 • סגן מנהל אגף
 • מזכירות האגף.
 • יחידת חשבות וזכאות
 
כל צוות, מדור ויחידה ערוכים לספק מענים בנושאים שונים לכלל אוכלוסיית היעד שבתחומו (תחום גיאוגרפי או על פי צרכים).
 
 

דרכי פנייה  


הפניה לשירותים הניתנים על ידי האגף לשירותים חברתיים הינה :
 

 • למשפחות – פנייה לעו"ס המשפחה, על-פי כתובת המגורים של הפונה.
 • לצרכים מיוחדים – פנייה למדור המתאים


קבלת קהל
 

 • בימי שני, בין השעות 8.30-12.30 (לעובדים בודדים ישנם ימי קבלה אחרים).
 • ביתר ימות השבוע – ניתן הטיפול על פי תיאום פגישות מראש.
 

האגף לשירותים חברתיים 

 כתובת : אבא נעמת (ליד הרבנות ואגף הגבייה).

 פקידת קבלת קהל : שולה ערב - 02-9909845.

 מזכירת האגף : מירי אליהו  - 02-9909829.

 

היחידה למנהל וזכאות 

 

מהות השירות : מתן סיוע חומרי לזכאים, הניתן על פי הוראות ותקנות משרד הרווחה, במסגרת תקציב שנתי המוקצה לנושא זה.

עובדים :

 • מרים וג'ימה, רכזת היחידה – 9909908
 • שלום בן-דוד – 9909907
 • סנדי פילמן – 9909908