סטטיסטיקה כללית - עיריית בית שמש נכון ל- 01/12/2014 

שם הפילוח מס' תושבים
סה"כ מספר התושבים הפעילים 139914
סה"כ מספר התושבים שנפטרו ב-12 החודשים האחרונים 274
סה"כ מספר התושבים שהיגרו ב-12 החודשים האחרונים 0
סה"כ מספר הזכרים הפעילים 71078
סה"כ מספר הנקבות הפעילות 68834
סה"כ מספר העולים הפעילים 15302

 

שם הפילוח מס' תושבים
 מגיל 0 עד גיל 5 27,831
 מגיל 6 עד גיל 12 27,112
 מגיל 13 עד גיל 17 15,8117
 מגיל 18 עד גיל 21 10,2739
 מגיל 22 עד גיל 39 26,063
 מגיל 40 עד גיל 69 22,924
 מגיל 70+ 4,066
 

התפלגות לפי גיל

התפלגות לפי ארץ עליה

 

יחס ותיקים עולים