סטטיסטיקה כללית - עיריית בית שמש נכון ל- 01/12/2014 

שם הפילוח מס' תושבים
סה"כ מספר התושבים הפעילים 103219
סה"כ מספר התושבים שנפטרו ב-12 החודשים האחרונים 164
סה"כ מספר התושבים שהיגרו ב-12 החודשים האחרונים 2293
סה"כ מספר הזכרים הפעילים 52219
סה"כ מספר הנקבות הפעילות 50997
סה"כ מספר העולים הפעילים 19955

 

שם הפילוח מס' תושבים
 מגיל 0 עד גיל 5 19,740
 מגיל 6 עד גיל 12 21,196
 מגיל 13 עד גיל 17 11,497
 מגיל 18 עד גיל 21 6,779
 מגיל 22 עד גיל 40 24,416
 מגיל 41עד גיל 60 13,697
 מגיל 60+ 5,603