האגף לשירותים חברתיים בעיריית בית שמש פועל כדי לחזק את שיתוף הפעולה בין הגופים השונים הפועלים למען הקהילה בעיר : יחידות העירייה, ארגוני ההתנדבות הפעילים בעיר ועסקים המעוניינים לפעול מתוך מחוייבות חברתית וקהילתית.