מירה שם טוב
מנהלת שיקום שכונות
02-5952588-9

זמני פעילות: ימי א', ג', ה' 10.00 - 12.00 , יום ב' 16:00-18:00

 

תחומי אחריות של המחלקה 

  • שיפוץ דירות קשישים ברכישה - כאשר המצב הפיזי בפנים הבית והאלמנטים החיוניים לניהול חיי יום יום אינם תקינים.

  • הרחבת דיור בבעלות פרטית - סיוע במתן הלוואה באמצעות הבנקים למשכנתאות על סמך תוכנית מאושרת והיתר בנייה.

  • החלפת גג רעפים ישן בחדש לדירה בבעלות פרטית - סיוע במתן הלוואה באמצעות הבנקים למשכנתאות.

  • שיפוץ בניינים משותפים - כאשר הקריטריון הינו רוב של הדיירים בבעלות פרטית והמצב הפיזי של הבניין.

  • תשתיות - ביצוע עבודת תשתית במתחמים בהם מתבצעת עבודת שיפוץ בניינים.