שם: יהודה מדיזדה
תפקיד: ראש המועצה
פלאפון: 050-4483334
טלפון: 02-991136
פקס: 02-9994935
   
שם המזכיר: שלמה קקון
פלאפון: 0523120481
כתובת: רחוב אבא נעמת 2, ת.ד. 43 בית שמש.
טלפון: 02-9911361
קבלת קהל: ימים א',ב',ג',ה', 8:30-13:00
ובימים א',ג', 16:00-18:00