מחלקת הנישואין מנוהלת ע"י הרב שלמה סויסה שליט"א, רב שכונת גבעת שרת ותחת פיקוחו של מרא דאתרא רבי שמעון ביטון שליט"א.

המחלקה מנפיקה תעודות רווקות ונישואין וכן עורכת חופה וקידושין למעוניינים.כמו כן עוסקת המחלקה בהדרכת כלות ובהדרכת הזוג המיועד בצעדים הראשונים, וכן בכל הדינים וההלכות הנוגעים לחיי הנישואין.

לעיתים קרובות נדרשים הרבנים לנושא יהדותו של אחד מן הצדדים ואז נכנסים לתמונה הגורמים הרלוונטיים ברבנות הראשית המסייעים במלאכת הבירור.

להלן תעריפי התעודות, כפי שנקבעו ע"י משרד הדתות:

תעודת נישואין: 600 ₪ תעודת רווקות: 135 ₪

(יש להתעניין ברבנות בנוגע להטבות והנחות לזכאים, וכן במחירי הכתובות).


מנהל המחלקה- הרב שלמה סויסה 0507460578

שעות קבלת קהל:
בימים א',ב',ג',ה' 10:00-13:00. ימים א',ג' 18:00 - 16:00

מדריכת כלות- יפה סלונים

שעות קבלת קהל:
בימים ב',ה' 10:00-13:00 ימים א',ג' 18:30 - 16:00