המקוואות מופעלות ע"י המועצה הדתית תחת פיקוחו של הרב דוד ספקטור שליט"א רב שכונת גבעת שרת. 

בעיר מופעלות ע"י המועצה הדתית 5 מקוואות לנשים:
1 מקווה ברחוב המשלט 12 טל': 9913404~02
2 מקווה ברחוב שביל האשל 24 טל': 9917488~02
3 מקווה ברחוב נחל לכיש 24 טל': 9912442~02
4 מקווה ברחוב ריב"ז 30 רמב"ש טל': 9998472~02
5 מקווה ברחוב הרקפת 42  טל': 02-9925536
6 מקווה ברחוב נחל דולב 30 טל': 02-9925213
7 מקווה ברחוב ראובן 20 טל': 02-9952016


להצעות והערות ניתן לפנות ישירות לראש המועצה הדתית – יהודה מדיזדה בטלפון 052-3120480
או לרב דוד אברהם ספקטור, רב המקוואות בטלפון 052-3859105

מידע על המקוואות ניתן לראות בקישור הבא:
http://www.shemesh.co.il/eruv/mikvaot.htm  Beit Shemesh / Ramat Beit Shemesh Eruv