העיר בית שמש מוקפת כולה בעירוב.

לאחרונה, נוסף הידור חשוב לעיר כאשר, ביוזמת רב המחלקה וראש המועצה הדתית, הוקפה העיר כולה בעירוב מהודר באורך של כ~50 ק"מ אשר מתיר לכל הפוסקים את הטלטול בה.

המחלקה מעסיקה עובדים המתחזקים את העירוב , ובכל יום רביעי מתקיים סיור במסלול העירוב ומתבצעות בו הפעולות והתיקונים הנדרשים. מידי יום שישי נבדק שוב מסלול העירוב כולו, על מנת לוודא שאין תקלות.

להודעה על תקלות בעירוב:הרב דן אלימי נייד: 815122~0523

למפת העירוב ניתן לפנות לקישור הבא:
:http://www.shemesh.co.il/eruv/BSMAP12.pdf