העיר בית שמש מוקפת כולה בעירוב.

לאחרונה, נוסף הידור חשוב לעיר כאשר, ביוזמת רב המחלקה וראש המועצה הדתית, הוקפה העיר כולה בעירוב מהודר באורך של כ~50 ק"מ אשר מתיר לכל הפוסקים את הטלטול בה.

המחלקה מעסיקה עובדים המתחזקים את העירוב , ובכל יום רביעי מתקיים סיור במסלול העירוב ומתבצעות בו הפעולות והתיקונים הנדרשים. מידי יום שישי נבדק שוב מסלול העירוב כולו, על מנת לוודא שאין תקלות.

מחלקת העירובין מנוהלת ע"י הרב דוד ספקטור רב שכונת גבעת שרת.

להודעה על תקלות בעירוב:הרב דן אלימי נייד: 815122~0523

למפת העירוב ניתן לפנות לקישור הבא:
:http://www.shemesh.co.il/eruv/BSMAP12.pdf