אנשי קשר

טבלת אנשי קשר - לשכה משפטית
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
עו"ד מיקי גסטוירט יועץ משפטי לעירייה 02-9909850 02-9909958 yoetz@bshemesh.co.il
עו"ד דקלה כלפון משנה ליועמש ותובעת עירונית 02-9909792 dikla@bshemesh.co.il
עו"ד מיטל שרעבי חניה ורישוי עסקים 02-9909728 meitals@bshemesh.co.il
אבי כהן אחראי ביטוחים 02-9909972 avic@bshemesh.co.il
ענת אבוחצירה מזכירת ועדת ערר 02-9909794 anat@bshemesh.co.il
קמילה יעקב מזכירת לשכה 02-9909850 kamila@bshemesh.co.il

חוקי עזר

תושבים יקרים, לנוחיותכם מצ"ב קישור לאתר משרד הפנים בו מפורסמים חוקי העזר של העירייה.

הבהרה חשובה: הנוסח הקובע הינו הנוסח כפי שפורסם ברשומות.

לאתר משרד הפנים