שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
משה מונטג חבר מועצת העיר ויו"ר 02/9900763  
ישעיהו ארנרייך מ"מ  9909844  
שלום לרנר חבר מועצת העיר  9909993  
אילנה ירחי מ"מ  9909762  
 ראובן כהן חבר מועצת העיר   9909993  
יגאל חדד
מ"מ    
אנשי מקצוע :
מרדכי חורש מתכנן העיר    
איילה אליהו רכזת הוועדה