הודעות הדובר

לכל הודעות הדובר

תקציב עיריית בית שמש לשנת 2020 עבר פה אחד במליאת מועצת העיר

רה"ע ד"ר עליזה בלוך: "העברנו תקציב מצוין אשר במרכזו שיפור הניקיון ופני העיר, שיפור התשתיות העירוניות, חיזוק החינוך וחיזוק הפיתוח הכלכלי ובאמצעותו תמשיך העירייה להעצים את השירותים הניתנים לתושבי בית שמש בכל תחומי החיים. אני מודה לתושבים על האמון ועל השותפו