סיור חשיפה לסקר טבע שבוצע בבית שמש


ביום רביעי 28.4 קיימה היחידה האזורית לאיכות הסביבה אירוע לחשיפת סקר טבע שבוצע בעיר בית שמש לתושבים.

החשיפה כללה סיור בשטח טבעי בקצה רחוב עין גדי  ברמת בית שמש ופעילות לילדים.

עם האקולוגית יעל ברנר אקולוגית מחברת ecology-wise שבצעה את הסקר, חבר מועצת העיר צבי ווליצקי ומנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה אבי ברכה.

תודה למדרשת בית שמש ולמרכז הקיימות על הפעילות לילדים  להכרת המגוון הביולוגי ושמירה על השטחים הפתוחים.

אז מה מצאו האקולוגים בסקר הטבע שבוצע בעירנו?

צמחים:

זוהו כ- 332 מינים של צמחים

17 מינים אנדמיים (מיני מרווה, מיני דרדר, פעמונית ירושלים)

2 מינים אדומים (מורית קלוטה, קדד יפה)

4 מינים נדירים (בקיה צהובה, דבורנית הקטיפה, דמומית השדה,

מורית קלוטה)   ו 35 מינים מוגנים (מיני סחלבים, רותם המדבר, חבצלת קטנת

פרחים, אזוב מצוי)

ציפורים:

תועדו 59 מינים שונים של ציפורים מתוכם 46

מינים מקננים באזור (77%) ואילו רק 8 מינים  (13%) חולפים

8 מינים מקננים מוגדרים כמינים "אדומים", בסכנת

הכחדה בישראל  ובהם שיחנית הזית- בסכנת הכחדה חמורה בישראל!

נמצאה ערכיות אקולוגית גבוהה וגבוהה מאוד ברוב השטחים שנבדקו.

חשוב שנשמור על השטחים הפתוחים ועל הממצאים הייחודיים שעדיין קיימים בסמוך לעיר .