בדיקות סרולוגיות


הבדיקות יתקיימו בימים א'-ה' בין התאריכים 3-7.10

בין השעות 16:00-22:00

מתנ"ס גוונים - נחל דולב 14 רמה א'