בקרוב מאוד: פתיחת כביש יגאל אלון


בעוד שבועיים וחצי כביש יגאל אלון יפתח לתנועה, זאת לאחר שאתמול זימנה ראש העיר ד"ר עליזה בלוך לדיון דחוף את מנהלי החברה המבצעת מטעם משרד הבינוי והשיכון ודחקה בהם להשלים את העבודות בהקדם האפשרי, באופן מלא ולא חלקי. לאחר שהוצגו החלופות השונות הכריעה ראש העיר כי העבודות בשני כיווני התנועה יושלמו בשבועיים הקרובים, וכי הכביש ייפתח לתנועה עד סוף החודש.

פתיחת כביש יגאל אלון