ראש העיר השתתפה דיון בוועדת הכלכלה בראשות יו"ר הועדה ח"כ מיכאל ביטון על משבר המבנים המסוכנים


ראש העיר ד"ר עליזה בלוך הופיעה היום בדיון בוועדת הכלכלה בראשות יו"ר הועדה מיכאל ביטון שעסק בשאלת המבנים המסוכנים.

ראש העיר תיארה את המשבר כפי שהוא בא לידי ביטוי בעיר בית שמש ואת הפינויים הכואבים מהבניינים ברחובות ביאליק והנרקיס, את הקשיים של הרשות המקומית, את המאמצים מול היזמים עד תאור הקושי לפנות משפחה אשר ברגע אחד צריכה לבחור מה היא לוקחת איתה.

יו"ר הודעה ח"כ מיכאל ביטון קבע דיון נוסף בעוד חודש עם מנכ"לי המשרדים כדי לגבש תכנית מעשית להתמודדות עם המשבר.

וועדת כלכלה.jpe