העיר בית שמש ממשיכה ומתחדשת והפעם - רח' השבעהביום ראשון ט"ו טבת 19.12.2021 יחלו להתבצע עבודות לשדרוג רחוב השבעה הכוללים החלפת תשתיות מים, ביוב, תאורה ושיפור המדרכות.
 
העבודות יימשכו כ-8 חודשים ועלולים לגרום לשיבושים בתנועת כלי הרכב וכן באספקת מים לפרקים על כל שינוי משמעותי תצא הודעה מסודרת.
אנו עושים פעולות אלו לצורך שיפור התוואי האזורי והפועלים במקום יעשו את כל המאמצים על מנת להפחית את השיבושים ככל ויהיו.
הוכשר שטח חניה בצמוד למרכז אנוש הרוחב השבעה.
אנו מתנצלים על אי הנוחות ופועלים למען שיפור פני העיר כולה.
 
ניהול ופיקוח מטעם תאגיד המים 'מי שמש': דוד מלכה- 0509091813.
 
אנו זמנים לשירותכם במגוון אפיקי תקשורת:
טלפון: 1-800-84-8888
פקס: 02-9993088
דוא"ל: poiot@m-sms.co.il
ואט צאפ: 054-7194452
אתר אינטרנט
 
מי שמש.jpe