התקבל תקצוב של כ-4 מיליון ש״ח לטובת הקמת קאנטרי קלאב בבית שמש


לאחר שיחות שנערכו בין בכירי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לעיריית בית שמש הוחלט כי יושקעו בבית שמש כ-4 מיליון ש״ח לטובת הקמת קאנטרי קלאב לרווחת התושבים. במסגרת המהלך, עיריית בית שמש הציגה בפני המשרד את הפרויקטים אותם היא מבקשת לתקצב ואת החסם התקציבי הקיים לטובת מימוש הפרויקט.

השר עודד פורר: ״במטרה לחזק את הרשויות בפריפריה המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מקדם פרויקטים מחוללי שינוי בנגב ובגליל, 100 מיליון ₪ הינו סכום משמעותי להתרת חסמים תקציביים שיביאו לחיסכון בהוצאות הרשויות, להגדלת הכנסותיהן ולפיתוח כלכלי אזורי, באופן אשר יטיב עם התושבים".

ראש עיריית בית שמש ד"ר עליזה בלוך: "בית שמש היא עיר של קהילות המאפשרת מקום לכולם. בית שמש היא עיר של גם וגם, גם חומר וגם רוח. קאנטרי הוא מרכיב חשוב בהשתדלות שלנו למען התושב. אני מבקשת להודות לשר פורר ולמנכ"ל המשרד שוחט על שיתוף פעולה נוסף שסימן את התושב במרכז".

אילן שוחט מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה , הנגב והגליל: "כחלק ממדיניות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לצמצום פערים ולמתן שוויון הזדמנויות לתושבי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל, בהנחיית השר פורר המשרד מסייע לרשויות מקומיות ולאשכול רשויות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לקדם תכניות ופרויקטים מחוללי צמיחה בתחום הפיתוח הכלכלי, שהחסם היחיד העומד בפני מימושם הוא העדר תקציב מהלך זה יביא לחיזוק הכלכלה המקומית והאזורית של הרשויות המקומיות, יביא ליצירת מקורות הכנסה לצורך ויקדם פרויקטים שמניבים לרשויות המקומיות".