הזדמנות חד פעמית | קורס לשיפור השפה העברית | השלמת 12 שנות לימוד