הפיתוח הכלכלי בבית שמש נטוע עמוק 


לרגל ט"ו בשבט התקיים מפגש בין תעשייני העיר בית שמש לבין צמרת העירייה. 
במפגש נכחו ראש העיר ד"ר עליזה בלוך, ממונה החברה הכלכלית הרב אברהם פרנקל, ממונה תעשייה ומסחר הרב ישראל מנדלסון, מנכ"ל העירייה יוחנן מאלי, גזבר העירייה אריה ברדוגו, מנהלת המחלקה לפיתוח כלכלי אילת לוין קארפ, מנהלת מרחב ירושלים הדר מרלי ויו"ר מרחב ירושלים בהתאחדות ירון קמחי . 

במסגרת המפגש, שהתקיים במנועי בית שמש, שמעו הנוכחים על תוכנית פיתוח איזורי התעשייה ובעיר ועל הקמת מנהלת איזורי תעשייה שתפעל תחת החברה הכלכלית. 

ראש העיר ד"ר עליזה בלוך:"הקטר הכלכלי של העיר בית שמש מניע תהליכים גם מעבר לעולמות הכלכלים. עם כלכלה מפותחת אפשר לעשות חינוך ותרבות יותר איכותיים. אני רואה את החיבור לתעשיינים של העיר חיבור אסטרטגי המקדם את פיתוח התעשייה ואת פיתוח העיר" 

ממונה החברה הכלכלית הרב אברהם פרנקל: "החברה הכלכלית לבית שמש שמה לה למטרה יחד עם העירייה לקדם את פיתוח אזורי התעשייה וחיזוק הקשר עם התעשיינים. מנהלת התעסוקה שעתידה לקום בחכ"ל תהיה מכפיל כח משמעותי לעבר יעד זה" 

ממונה תעשייה ומסחר הרב ישראל מנדלסון: "עולם התעשייה ממצב את העיר בית שמש כחלק מהרשויות החשובות המנהלות פיתוח כלכלי. המפעלים והחברות שבחרו להעתיק את פעילותם לעיר מקדמות את הדרך עבור עוד יזמים לבחור נכון ולהגיע לבית שמש. העיר נמצאת בתנופה אדירה" 

מנכ"ל העירייה יוחנן מאלי:"המשימה והשליחות שלנו היא מתן שירות לתושבי העיר. גם המפעלים והתעשיינים בעיר הם תושבים. הקמת מנהלת התעשייה תחזק את הקשר, תקדם ותדייק אותו. כל תעשיין שנכנס לעיר מביא עמו גם הזדמנויות תעסוקה לתושבי העיר. וזה גם חלק מהשירות שאנחנו מעניקים לתושבי העיר. פיתוח עולם התעשייה ועולם התעסוקה הוא כלי מרכזי לחיזוק איתנות העיר"

הדר מרלי מנהלת מרחב ירושלים בהתאחדות התעשיינים: ״אנו מברכים על ושיתוף הפעולה בכל יוזמה שתקדם את התעשייה והתעשיינים שלנו בעיר 
ורואים עין בעין את אותן המטרות הנדרשות לצורך הצלחת התעשיה הקיימת וזו העתידה לבוא״