החודש הלאומי להגנה על ילדים ונוער ברשת


 

הרשות לביטחון קהילתי בית שמש

עיריית בית שמש – מנהל חינוך נוער וקהילה

המשרד לביטחון הפנים

בבית שמש מציינים את:

החודש הלאומי להגנה על ילדים ונוער ברשת

 

105 המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

WWW.105.GOV.IL