למה לחכות עד פסח?

עיריית בית שמש - מנהל תפעול יאספו מכם את הפסולת כבר עכשיו!