הודעה לפי סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006: ת״צ 66778-01-22

עיריית בית שמש תעניק הנחה בשיעור 50% לתושביה עם עיוורון לכלל המופעים שיועלו או יופקו על ידי היכל התרבות העירוני, ואשר בגינם יגבה תשלום, במשך 24 חודשים מהמועד הקבוע.