הודעה חשובה מעיריית בית שמש : ל"ג בעומר


בהתאם להנחיות ולצו שיצאו מטעם כב"ה ארצי והגורמים השונים ובשל השרב הכבד שישרור בימים הקרובים בכל רחבי הארץ, בדקנו מאז הגעת ההוראה את האזורים העומדים בתקנים ובהם יהיה ניתן לקיים מדורות לאלה המעוניינים בכך. מתוך שמירה על הבטיחות ועל הביטחון אנו מבקשים להדליק את המדורות בשטחים אותם נציין כאן.

חפציבה:

 1. חניון מתחת לרחוב בן איש חי.
 2. לוי אשכול מתחת לרחוב סיני.
 3. פינת בן איש ציון לרחוב אבא שאול (מול גור)

קריה חרדית:

 1. שפת אמת פינת חזון איש

 
ותיקה:

 1. אמפי ברחבת הזיקוקין

 
גבעת שרת

 1. רחבה בין הרקיס ליסימין ( ליד מועדון מבצע משה)

פסגות השבע

רחבת הבריכה הישנה

שדרות נהר הירדן 6 – מול רסידו (קניון הרמה)
 
שיינפלד

 1. רחוב שמעון (מעבר לשטח מול שמעון 46).


רמה ב' 

 1. אתר שפונה ליד רחוב יוחנן בן זכאי.
 2. קריית בעלזא

שכונת המשקפים 

 1. נהר הירדן פינת הנדיב.
 2. רחוב הנדיב פינת הרב קוק (משטח כורכר)

רמה א' 

 1. כיכר בסוף נחל ערוגות (על הכורכר)

 
רמה ג' 

 1. יחזקאל הנביא שטח פתוח 
 2. אחיה השילוני – מול בית כנסת אוהלי יוסף. 
 3. ירמיהו הנביא ליד בית כנסת בית אבי

אנחנו יודעים כי הילדים התאמצו ואספו עצים במקומות אחרים וכעת ידרשו להעבירם לשטח הנ"ל. אך אנחנו בטוחים שעם תיווך והסבר נכון של הסכנות הנחסכות בכך הם יבינו וביום שנותר להם ידאגו להעביר את העצים שאספו למקומות שאושרו.

הקריטריונים שניתנו כהוראה חד משמעית מכבאות האש הארצית הינם:

 • המרחק בין מדורה ליער חייב להיות לפחות 500 מטר.
 • אין להדליק מדורה בשטח מיוער.
 • המרחק בין מדורה למתקני גז ודלק יהיה לפחות 60 מטר.
 • המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון חייב להיות לפחות 20 מטר.
 • המרחק בין מדורה למבנה כלשהו חייב להיות לפחות 60 מטר. 
 • יש להקפיד על מרחק של לפחות 8 מטרים בין מדורה למדורה.
 • רוחבו של בסיס המדורה לא יהיה יותר מ-3 מטרים, וגובה חומרי הבערה לא יעלה על מטר וחצי מעל פני הקרקע.

ההכנות

 • ההדלקה תהיה אך ורק בתוך חבית או בבורות שהוכנו לשם כך. לא יאושרו מדורות גבוהות.
 • מומלץ לנעול נעליים וללבוש מכנס וחולצה ארוכים להגנה מפני גיצים וגחלים, וכן מפני עקיצות
 • יש להחזיק בקרבת המדורה 20 ליטר מים או צינור פעיל

הדלקת האש

 • הדלקת האש תעשה באמצעות גפרור/מצת וניירות, ולא באמצעות דלקים למינהם וע"י אדם מבוגר, שישמש אחראי.
 • יש להרחיק ילדים מהאש
 • אין להשאיר מדורה ללא השגחת מבוגר.
 • הוספת עצים וקרשים לאש תיעשה בזהירות.
 • בשום אופן אין לישון בשקי שינה סמוך לאש.

סיום המדורה

 • יש לוודא כי האש כובתה לחלוטין.
 • יש לכסות את המקום היטב בחול.
 • להשאיר מקום נקי מאשפה וגרוטאות

במידה ונתקלתם בשריפה כלשהי יש לדווח מיידית למוקד 106 וכן למכבי אש 102

אנא הקפידו על הוראות אלה וסייעו לנו לשמור על ילדנו ועל העיר בטוחה.
לוחמי האש ופקחים יעברו ויסיירו ברחבי העיר מתוך מטרה לשמור על כולנו. מי שלא ישמור על הכללים שנקבעו, ייאלץ לכבות את המדורה שהדליק.

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"!

מאחלים לכולנו ל"ג שמח ובטוח!
עיריית בית שמש