תאגיד מי שמש למען התושבים: פועל אזורית לריסוס מוקדי חרקים ברחבי העיר


תאגיד המים ״מי שמש״ פועל בימים אלו למען התושבים ומדביר נקודות ביוב. 

תושבים אשר באזורם יש מכת מקקים וחרקים, מוזמנים לפנות לתאגיד שיעשה הדברה באזור סביב נקודות הביוב (ולא נקודתית בבניין) ניתן לפנות למוקד בטלפון- 1800848888

סגן ראש העיר ויו״ר דירקטוריון תאגיד המים מי שמש, הרב ישעיהו ארנרייך: ״אני קורא לתושבים לפנות למוקד של התאגיד בכדי שנשלח מדביר לכל אזור ואזור בו קיימת מכת חרקים״.