נערכים למצב חירום

עיריית בית שמש תקיים מחר תרגיל עירוני בשיתוף כלל הגורמים העוסקים במצבי שעת חירום


עיריית בית שמש תקיים מחר (יום רביעי, ה-17.7) תרגיל חירום עירוני. תרגיל החירום יהיה בשיתוף המועצה הדתית, משרד הפנים , המשרד לשירותי דת, פיקוח העורף, משטרת ישראל , זק"א, כוחות הרפואה ועוד. 

בנוסף התקיימה היום בבניין העיריה ועדת משק לשעת חירום (ועדת מל״ח פס״ח) אשר דנה בין השאר בהיערכות העירייה למצבי חירום והוצגה תמונת מצב המקלטים הציבוריים והפרטיים, אופן ההודעה לתושבים ומידע לציבור והיערכות בעלי התפקידים בעירייה למצבי חירום. 

בועדה השתתפו ראש העיר, עליזה בלוך המשמשת גם כיו״ר הועדה, מנכ״לית העירייה, מירה מינס, נציגי גופי החירום של בית שמש- אגף ביטחון עיריית בית שמש, אגף הרווחה, פקע"ר, מד"א, משטרת ישראל ואיחוד הצלה. 

בישיבת המליאה הקרובה תוצג לחברי מועצת העיר תכנית היערכות לחירום זאת כדי לרתום את חברי המועצה לשכונות השונות ולאוכלוסיות השונות ברחבי העיר.

נערכים למצב חירום