סיפור על אנושיות וצער בעלי חיים


ביום ראשון בבוקר התקבלה פנייה במחלקה הווטרינרית מתושב מודאג. מהתלונה עלה ששכנו לא חש בטוב במהלך השבוע שעבר ופונה לבית החולים באמבולנס. לתושב יש כלב והפונה חשש לשלומו, שכן לא שמע אותו כבר כמה ימים.

הווטרינרית העירונית, ד"ר מאיה קמחי, יצרה קשר עם המשטרה ועם בני משפחת התושב ואיתרה את בית החולים בו התושב מאושפז (הנייד אינו זמין).

יחד עם הלוכד הם נסעו לבית החולים, איתרו את התושב החולה ולקחו ממנו את מפתחות ביתו.

כאשר הגיעו לביתו הם מצאו את הכלב ללא מים וללא מזון. מיד נתנו לכלב מים, אך לא מצאו את מזון הכלב בבית.

הצוות נסע לרכוש מזון במיוחד לכלב והגיע לחנות החיות "מלך החיות" ברחוב רבין. בעל החנות, ששמע שהם רוכשים שק עבור תושב מאושפז, ניחש מיהו בעל הכלב ומיד תרם שני שקי מזון לכלב וסירב לקבל כסף מהווטרינרית.
הווטרינרית והלוכד חזרו שוב לבית התושב והאכילו את הכלב.

המחלקה הווטרינרית תפקח על הכלב בימי האשפוז, ואנשיה יגיעו בכל יום לבית התושב על מנת לתת לכלב מזון ומים ולבדוק את מצבו עד שבעל הכלב ישוחרר מבית החולים.

אנו מאחלים לו החלמה מהירה.

סיפור על אנושיות וצער בעלי חיים